Kopia-av-Geosatlogga.JPG
Geosat AB     Inmätning     Utsättning     Maskinstyrning     Bildgalleri     Historia         Personal     Kontakt

REFERENSER

PEAB-infra har egna utsättare, men behöver hjälp av oss emellanåt. Vi har hjälpt till på många intressanta projekt. Nu senast med projekteringsinmätning bland annat längs väg 108 mellan Holmeja och Klågerup.

EON-gas har varit kund hos Geosat sen 1995. Vi har hjälpt till med inmätning av serviser och distributionsledningar, och numera med gasutsättning också.

SVEAB har anlitat oss för utsättning och inmätning av flera Pågatågsstationer, men även när de byter ut kontaktledningsfundament. 2012 bytte de på sträckan Hässleholm – Åstorp och innan det på sträckan Laxå – Morholm. I år ska vi bl.a. hjälpa dem när de sätter AT-kiosker längs järnvägen mellan Hässleholm och Åstorp samt Mjölby och Nässjö.

PEAB-PGS gör prefabstommar inomhus och ställer dem på styrkoner som de fäster med expanderbult som de borrar in i grunden. Vi har varit med dem från början och utvecklat systemet. Vi har skött utsättningen på ett 10-tal projekt i Skåne nu senast intill Rydebäcks station.

Geoinvent har vi hjälpt med precisionsavvägning vid sättningskontroller på ett flertal objekt i Södra Sverige nu senast på kvarteret Frans Suell i Malmö.

ÖMAB är också en gammal kund hos oss. Vi har hjälpt dem med utsättning, inmätning och maskinstyrning sen 2004. De är föregångare på att använda maskinstyrning på små arbetsplatser.

Bjäre Entreprenad har bra skjuts på jobben och behöver mer och mer utsättarhjälp för varje år, de sköter numera alla sina schakter med maskinstyrning.

PEABs lokala avdelningar mellan Malmö och Halmstad är ofta återkommande kunder hos oss, vi hjälper till med alla förekommande mätarbeten samt maskinstyrning på små arbetsplatser. I Malmö är de stora projekten Rosengård och vid Mobilia.

Copyright © 2013 Geosat AB