Kopia-av-Geosatlogga.JPG
Geosat AB     Inmätning     Utsättning         Bildgalleri     Historia     Referenser     Personal     Kontakt

Maskinstyrning

Vi har kompetens och skräddarsyr lösningen efter ditt behov.

Uthyrning av:

Totalstationer

Trimble ATS och UTS

Maskindatorer

Georog och Georog UMC3D

Trimble CB460

Tillverkning av modeller för maskinstyrning.

Kunnig personal som etablerar referenssystem och sköter om instrumenten samt lägger in Er data. Vi kan också vara behjälpliga med utsättning av arbetsplatser.

Som mest har vi hållit igång 8 stycken maskinstyrningar på samma arbetsplats, monterade på bandschaktare, hjullastare, väghyvel och grävmaskin, med användningsområde från bullervall upp till bärlager.

Vi kan även styra asfaltläggare och asfaltfräs med millimeterprecision.

Även på mindre arbetsplatser med 1 till 2 maskiner kan det vara värt att använda maskinstyrning, till och med under så kort tidsrymd som 1-2 veckor.

Copyright © 2013 Geosat AB