Kopia-av-Geosatlogga.JPG
Geosat AB     Inmätning     Utsättning     Maskinstyrning     Bildgalleri         Referenser     Personal     Kontakt

GEOSAT HISTORIA

Sönerna Mikael och Daniel tog över företaget 2015 och kör vidare i samma anda.

Geosat startades 1996 av Per och Kristin Cederlund.

Målet var att bilda ett mätföretag som med hjälp av modern teknik kunde serva byggföretag på

konsultbasis.                                                                                                    

Under årens lopp har Geosat vuxit för att kunna tillgodose allt fler kunders behov av utsättning, inmätning och maskinstyrning.

Användningen av maskinstyrningen har ökat lavinartat, men även på fronten inmätning och utsättning har Geosat tagit

marknadsandelar.

För att kunna möta en marknad som genomgår en så kraftig teknisk utveckling som byggbranschen gör, uppdaterar Geosat

sina mätinstrument kontinuerligt mot de nyaste mätinstrument som finns på marknaden, och rekryterar duktiga medarbetare

för att sköta dom.                       

                                          

Självklart har alla "arbete på väg nivå A" och Vägverkets kurser: Trafik&Miljö, Trafiksäkerhet och Hjälp på väg.

Vi använder Trimble  GPS och totalstationer för mätning och maskinstyrning.    

SBG:s GEO professional och Autocad på kontoret för beräkning och redovisning.

Bland våra stora uppdragsgivare märks b la Peab Asfalt, Peab, NCCSkanska mfl.

Copyright © 2013 Geosat AB